آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه سران قوا به میزبانی مجلس

حامد ملک‌پور

نشست عصر امروز سران قوا با حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

آیت الله رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیهآیت الله رئیسی رئیس جمهور ومحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیآیت الله رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیآیت الله رئیسی رئیس جمهومحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامینشست سران قوا با حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیهحجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیهآیت الله رئیسی رئیس جمهونشست سران قوا با حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیهحجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیهمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
فلای تو دی