آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نخستین جشنواره چای شهرستان املش

محمد رنجبر

نخستین جشنواره چای شهرستان املش عصر روز یکشنبه در روستای تابستان نشین و قشلاقی بیله لنگه با حضور جمع کثیری از مردم ، چایکاران و مسئولان برگزار شد.

نخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املشنخستین جشنواره چای شهرستان املش
فلای تو دی