آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گرد و خاک شدید در اهواز

مهدی پدرام خو

عصر۲۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۱میزان گرد و خاک در خوزستان به بیش از ۴۲ برابر حدمجاز رسید.پدیده گردوغبار بامنشاءکانونهای عراق،در روز ۱۲ اردیبهشت و ادارات ومراکز آموزشی خوزستان را به تعطیلی کشانده بود.اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان،باصدور اطلاعیه‌های سطح نارنجی،نسبت وقوع گردوغبار با منشاء کشورعراق،هشدار داد.براین اساس،پیش بینی شده است که پدیده گردوغبار تا اوایل وقت چهارشنبه در خوزستان ادامه داشته و باعث کاهش دیدافقی وکیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها و احتمال آسیب به تاسیسات حساس به گرد و غبار شود

گرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهواز
فلای تو دی