آخرین اخبار | آرشیو اخبار

وداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیا

ناصر جعفری

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیا شامگاه دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا خطیب، استاد اخلاق و مورخ اسلامی بامداد امروز پس از یک دوره بیماری به رحمت ایزدی پیوست.

وداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیاوداع با پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیا
فلای تو دی