آخرین اخبار | آرشیو اخبار

هجوم ریزگردها به لرستان

عزیز بابانژاد

از ساعت ۸ صبح امروز بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه هوای اکثر شهرها‌ی لرستان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌ است.

هجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستانهجوم ریزگردها به لرستان
فلای تو دی