آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آلودگی هوای همدان

عبدالرحمن رافتی

صبح امروز شاخص آلودگی هوا در همدان روی عدد ۵۰۰ قرار گرفت و مدارس ابتدایی همدان تعطیل شد.

آلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدان آلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدانآلودگی هوای همدان
فلای تو دی