آخرین اخبار | آرشیو اخبار

موزه هفت تپه - بمناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

مهدی پدرام خو

شوش از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های دنیا به‌شمار می‌رود و با آثار جهانی مثل معبد چغازنبیل و کاخ آپادانا زبانزد جهانیان است. از جاذبه‌های باستانی شوش، محوطه هفت‌تپه است، محوطه‌ای که در آن موزه‌ای دیدنی به همین نام وجود دارد ساختمان موزه در یک طبقه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ افتتاح شد. با شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ این موزه تعطیل و به بیمارستان صحرایی تبدیل شد و سپس در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ این مکان به‌عنوان موزه ونمایشگاه آثار مطالعاتی پروژه‌های هفت تپه وچغازنبیل مجدداً بازگشایی شد

موزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپهموزه هفت تپه
فلای تو دی