آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیراز

امیر صادقیان

دومین جشنواره ملی موسیقی و آئین‌های اقوام ایرانی در راستای احیاء و تقویت فرهنگ، آئین‌ها و موسیقی اقوام ایرانی و توسعه گردشگری استان و جذب گردشگر، از ۲۵ اردیبهشت ماه در سالن سبز تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حال برگزاری می باشد که در این دوره از جشنواره، ۱۸ گروه از سراسر کشور هر روز در دو مرحله از ساعت ۱۸ به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

دومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیرازدومین جشنواره موسیقی وآیین های اقوام ایرانی - شیراز
فلای تو دی