آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساری

سیدولی شجاعی

درحالی کشاورزان مازندرانی منتظر دریافت کودهای یارانه ای هستند که طی رصد اطلاعاتی اکیپ پلیس امنیت اقتصادی ، با دستور رییس کل دادگستری مازندران و دادستان مرکز مازندران طی بازدید سرزده از یک کارخانه در ساری ، ۲۰۰تن کودهای یارانه ای و بیش از ۱۰۰۰تن کیسه های خالی حاوی چنین کودهایی کشف که در این مکان اقدام به عرضه خارج از شبکه کودهای شیمیایی کشاورزی می نموند.

کشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریمحمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران کشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساریکشف کودهای شیمیایی در محوطه یک کارخانه در ساری
فلای تو دی