آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

فؤاد اشتری

صبح امروز ۲۸ اردیبهشت اعضای هیئت دولت درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

حضور غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دلتحضور جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دلتحضور جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دلت حضور سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دلت حضور سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولتحضور حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولت
فلای تو دی