آخرین اخبار | آرشیو اخبار

استقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاه

فرزاد منتی

مراسم استقبال از قهرمانان پارالمپیک کرمانشاهی تیم‌های ملی جودو و کشتی برزیل در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی شهر کرمانشاه برگزار شد. مهرداد صیدی، ورزشکار کرمانشاهی که پرچمدار ایران در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۱ برزیل است، در رقابت‌های جودو با شکست حریف اکراینی، صاحب مدال طلا شد‌‌. کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم و فرود حجتی در وزن ۷۰ کیلوگرم دو کشتی گیر ناشنوای کرمانشاهی صاحب مدال برتر شدند.

استقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان کشتی و جودو پارالمپیک در کرمانشاه
فلای تو دی