آخرین اخبار | آرشیو اخبار

موزه شهر قزوین

امیرحسین نظری

موزه قزوین در شرق دولتخانه صفوی قزوین ودر خیابان هلال احمر قرار گرفته است. موزه شهر قزوین گنجینه‌ ای با ارزش از اشیای تاریخی که متعلق به دوره ‌های مختلف تاریخ ایران می باشد. هر یک از بخش‌های این موزه به یکی از دوره‌ های تاریخی اختصاص یافته ‌اند.

موزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوینموزه شهر قزوین
فلای تو دی