آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه رویداد ملی نوآیند

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم اختتامیه رویدا ملی "نوآیند" عصر پنجشنبه با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و اقبال شاکری نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

اختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآیندمهدی عبدالحمید مدیر دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیاختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآیندمهدی عبدالحمید مدیر دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیاختتامیه رویداد ملی نوآیندحجت الاسلام احمد کوهی مدیر گروه آینده پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآیندبابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیاختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآینداختتامیه رویداد ملی نوآیند
فلای تو دی