آخرین اخبار | آرشیو اخبار

طبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلان

امید رجبی پور

اشکور رحیم آباد در استان گیلان به دلیل شرایط و طبیعت کوهستانی،دارای زمستان‌ های سرد و پربرف و تابستان ‌های خنک و ملایم می باشد و این امر باعث شده که در فصول پاییز و زمستان جمعیت به حداقل و در بهار و تابستان به حداکثر ممکن برسد.این منطقه،به علت دارا بودن طبیعت شگفت انگیز و پاکی هوا توجه گردشگران را به خود جلب می کند

طبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلانطبیعت بهاری اشکورات رحیم آباد - گیلان
فلای تو دی