آخرین اخبار | آرشیو اخبار

برداشت گل محمدی از مزارع استان همدان

عبدالرحمن رافتی

همه ساله از حدود ۳۵۰ هکتار از باغات استان همدان که به کاشت گل محمدی اختصاص دارد،حدود ۷۰۰ تن گل محمدی برداشت میشود.همچنین حدود ۶۰۰ تن گلاب در کارخانه های گلابگیری ملایر و لالجین تولید میشود.

برداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدانبرداشت گل محمدی از مزارع استان همدان
فلای تو دی