آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آلودگی هوای کیش

سیدحسین تهوّری

مدیر کل هواشناسی هرمزگان از افزایش سرعت باد در جزائر غربی هرمزگان تا ۴۰ کیلومتر در ساعات و کاهش شدید دید افقی در کیش خبر داد.

آلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیشآلودگی هوای کیش
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی