آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیراز

امیر صادقیان

مراسم اجرای سرود سلام فرمانده با حضور حداکثری و باشکوه نونهالان و نوجوانان دهه هشتاد و نودی و خانواده های آنها عصر امروز چهارشنبه ۴ خرداد جنب ارگ کریمخان زند و در میدان شهرداری شیراز اجرا گردید.

سرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیرازسرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیراز
فلای تو دی