گزارش تسنیم از آخرین وضعیت در متروپل آبادان

احسان نمازی گزارش می‌دهد: اطلاع‌رسانی‌های اشتباه اولیه بویژه درباره حسین عبدالباقی به اعتماد مردم آسیب زده است. احتمال خارج شدن زنده افراد باقی‌مانده در زیر آوار متروپل در حد صفر و اعجاز است.



فلای تو دی