انتقاد نیروهای هلال‌احمر از شوآف سگ‌ها در متروپل و اخلال در عملیات امداد

برخی نیروهای هلال احمر شدیداً از اقدام برخی افراد در وارد کردن سگ‌های آموزش ندیده به محل متروپل و اخلال در عملیات امداد سگ‌های آموزش دیده انتقاد می‌کنند.

 

فلای تو دی