آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدان

عبدالرحمن رافتی

مراسم گرامیداشت استاد مرحوم نادر طالب زاده با حضور دکتر سهیل اسعد مبلغ آرژانتینی، رضا برجی عکاس و فیلمساز دفاع مقدس و حمید جوادی دستیار و تهیه کننده آثار مرحوم طالب زاده و خانواده مرحوم طالب زاده و جمعی از نمایندگان و فرماندهان سپاه استان همدان در مجتع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدانمراسم گرامیداشت مرحوم استاد نادر طالب زاده در همدان
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی