آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل

مهدی پدرام خو

ساختمان ۱۰ طبقه متروپل ظهر روز دوم خردادماه در آبادان فرو ریخت. دردهمین روز پس از این حادثه تاکنون ۳۷ نفر جانباخته اند.

دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپلدهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپلدهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل تشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آباداندهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل تشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آباداندهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل تشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آبادانتشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آباداندهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل تشییع پیکر جانباختگان حادثه متروپل آباداندهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی