آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضوی-مشهد

نیما نجف زاده

مراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضوی همزمان با آغاز دهه کرامت صبح امروز با حضور سیدعبداالله ارجائی، شهردار مشهد، جمعی از مدیران شهری و پاکبانان و باغبان‌های مشهدی در عرصه میدان شهدا و درمقابل بارگاه منورضوی برگزار شد.

مراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضویمراسم اذن خدمت آغاز پویش محله رضوی
فلای تو دی