آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاه

فرزاد منتی

مسابقات کشوری پاراگلایدر جام شهید چمران به میزبانی کرمانشاه در رشته مسافت آزاد(چریکی) به مدت چهار روز در سایت ویس قرنی در حال برگزاری است.

مسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاهمسابقات پاراگلایدر جام شهید چمران در کرمانشاه
فلای تو دی