دروازه‌ای برای ارتباط با شرق آسیا و شرق آفریقا/ گفتگوی تحلیلی در مورد اهمیت ژئوپلتیک عمان

عمان یکی از کشورهایی است که در سخت‌ترین شرایط نیز کانون رایزنی و میانجیگری برای مهار تنش و تعمیق روابط ایران و کشورهای دیگر بوده است. به همین مناسبت به بررسی ابعاد ژئوپلتیکی و ظرفیت‌های موجود برای بهبود روابط فرهنگی و اقتصادی عمان پرداخته‌ایم.

.

فلای تو دی