آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

سیدمحمود حسینی

صبح امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برخی از اعضای هیئت دولت درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولتحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتغلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتحجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولتجواد اوجی وزیر نفت در حاشیه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتجواد اوجی وزیر نفت و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جواد اوجی وزیر نفت و در حاشیه جلسه هیئت دولت
فلای تو دی