فرزند پرورشگاه چگونه رهبر ارکستر سمفونیک شد / از تار تا ترومبون

شصت و پنج سال پیش، پلیسی در مقابلِ درِ اصلی دانشگاه تهران، کودکی را پیدا می‌کند. کودکی که به مدرسه شبانه‌روزی می‌رود و سال‌ها در آنجا زندگی می‌کند و درس می‌خواند. نام کودک نصیر است. دست تقدیر او را به هنرستان موسیقی می‌کشاند.

فلای تو دی