عباس عبدی: اصلاح‌طلبان باید پوست‌اندازی کنند و این پوست‌اندازی دردآور است/ نواصلاح‌طلبی معلوم نیست که چیست

عباس عبدی معتقد است که اصلاح‌طلبان باید با تجدیدنظر تشکیلاتی به یک پوست‌اندازی برسند. او می‌گوید این پوست‌اندازی مانند زایمان دردآور خواهد بود اما اصلاح‌طلبان گریزی از آن ندارند.

فلای تو دی