عباس عبدی: عدم مرزبندی اصلاح‌طلبان با براندازان بی‌معناست

عباس عبدی می‌گوید: بی‌معناست که اصلاح‌طلبان با براندازان مرز نداشته باشند. این دو مانند این است که بگویید ضرورت مرزبندی بین آب و آتش و یا پنبه و آتش وجود ندارد؛ این‌ها باهم سازگاری ندارند.

فلای تو دی