فیلم کوتاه| «اتصال»

در فیلم کوتاه اتصال که به مناسبت روز عرفه توسط خبرگزاری تسنیم تولید شده تجربه ای را می بینیم که احتمالا مشابه آن برای هر کدام از ما اتفاق افتاده است. فیلمبردار و تدوین: محمدرضا بیاتی مشعوف - امیرمحمد فرازنده

   

الی گشت