آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

چنارهای خشک شده خیابان ولیعصر(عج)

ناصر جعفری

به دنبال خشکاندن درختان خیابان ولیعصر، کمیسیون ماده هفت شهرداری تهران تشکیل و جریمه حدود ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک در نظر گرفته شد.

چنارهای خشک شده ولیعصر
الی گشت