آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تعزیه در نوش آباد

امیر حسامی نژاد

اجرای تعزیه عاشورای حسینی با حضور گسترده عاشقان و محبان اهل بیت (ع) طبق رسم هر ساله در نوش آباد کاشان برگزار شد.

تعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آبادتعزیه در نوش آباد
فلای تو دی