تکیه تسنیم | نوحه سقایی در آواز ابوعطا

نوحه‌های سقایی همواره دست جمعی خوانده می‌شود و این نوحه که متعلق به منطقه‌ی کاشان است در گوشه‌های حجاز و درآمد خوانده شده است. نوحه‌خوان: حسن چاووشیان، سید احسان و سید امیر سادات حسینی و سید مهدی احمدزاده

      

واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت