سلمان رشدی و داستان یک فتوا

اقدام جوان عرب در اجرای فتوای امام خمینی علیه سلمان رشدی در قلب آمریکا، بار دیگر قدرت انکارناپذیر اسلام سیاسی را به رخ غرب کشید.

         

واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت