آخرین اخبار | آرشیو اخبار

پیروز, نماد یوزپلنگ ایرانی

عرفان کوچاری

یازدهم اردیبهشت امسال بود که ایران، یوزپلنگ ماده ایرانی سه توله خود را در پارک ملی توران به دنیا آورد. دو توله اول در روزهای اول تلف شدند، اما توله سوم با تلاش متخصصین زنده ماند و پیروز نام گرفت. پیروز حالا با کمک و پرستاری تیمارگر و امدادگر حیات وحش «علیرضا شهرداری» و علی عمارلویی، رئیس سابق کلینیک حیات وحش پردیسان و متخصص حیات وحش چهارماهگی را پشت سر گذاشته و به نماد یوزپلنگ ایرانی تبدیل شده است.

پیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیدکتر علی عمارلویی، رئیس سابق کلینیک حیات وحش پردیسان و متخصص حیات وحشپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیعلیرضا شهرداری، متخصص و تیمارگر حیات وحشپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیعلیرضا شهرداری، متخصص و تیمارگر حیات وحشپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیعلیرضا شهرداری، متخصص و تیمارگر حیات وحشپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیپیروز, نماد یوزپلنگ ایرانیعلیرضا شهرداری، متخصص و تیمارگر حیات وحش
واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت
;