آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

محمدحسین موحدی نژاد

صبح امروز چهارشنبه ۶ شهریور برخی از اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیستعلی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیستانسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتسیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتسید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درحاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت
فلای تو دی
;