تجلیل از مرحوم سید رضا موید

خبرگزاری تسنیم در محفل «عصر شعر قرار» از مرحوم سید رضا موید در آستان قدس رضوی تجلیل کرده بود. فیلمبردار: محمدرضا کشت دار - حسین دزفولی

   

الی گشت