پشت پرده اغتشاشات اخیر

رهبر معظم انقلاب در روزهای گذشته بیانات مهمی از پشت پرده اغتشاشات اخیر بیان فرمودند که مرور آنها برای آحاد جامعه ضرورت دارد و به همین دلیل به بخشی از فرمایشات ایشان همراه با مصادیق میدانی در خصوص این اغتشاشات پرداخته‌ایم.

                 

الی گشت