آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بزرگداشت سردارشهیدحجازی

سید مصطفی تهرانی

آیین نامگذاری و بزرگداشت سردار شهید سید محمد حجازی عصر امروز شنبه ۵آذر مله ۱۴۰۱با حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی،دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح، سردار علی فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علیرضا زاکانی،شهردار تهران، مهدی چمران و پرویز سروری رئیس و نایب رئیس شورای شهر تهران در ساختمان شماره ۲شورای شهر برگزار شد.

 حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی،دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح دربزرگداشت سردارشهیدحجازیحضور فرزند و همسر شهیددر بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی،دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح در بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی،دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح در بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی،دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح در بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در بزرگداشت سردارشهیدحجازیحضور سردار علی فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی سردار علی فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی علیرضا زاکانی،شهردار تهران در بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازیسخنرانی علیرضا زاکانی،شهردار تهران در بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی بزرگداشت سردارشهیدحجازی
الی گشت