آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

روزهای پاییزی در تهران

وحید احمدی

ترکیب رنگ های گوناگون در پاییز همیشه حال و هوای خاصی دارد و با رسیدن فصل پاییز ، تهرانِ شلوغ جلوه ی زیبایی به خود میگیرد. این فصل فرصت بسیار مناسبی برای گشت و گذار در شهر پر هیاهوی تهران به حساب می آید چرا که در هوای پاییزی نه از گرمای کلافه کننده و نه از سوز سرمای زمستان خبری هست .

روزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهرانروزهای پاییزی در تهران
الی گشت