آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل

حسین ظهروند

آمریکا پس از اغتشاشات اخیر به بهانه خشونت علیه زنان با صدور بیانیه‌ای برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش خود را آغاز کرده است.

تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مردمی مقابل سازمان مللتجمع اعتراضی مردمی مقابل سازمان مللتجمع اعتراضی مردمی مقابل سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان مللتجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل
واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت
;