حافظ خوانی یلدایی بهروز رضوی

گوینده معروف قصه‌های شبانه رادیو با تفألی بر حافظ زنگِ آغاز ویژه برنامه‌های یلدایی تسنیم را به صدا درآورد.

  

الی گشت
;