«رمله فلسطین»؛ طعم سیمان می‌دهد

ساکنین شهر«رمله» در مرکز فلسطین اشغالی تحت تاثیر آلودگی‌های ناشی از فعالیت کارخانه تولید سیمان رمله و شیوع گسترده سرطان، تصمیم به مهاجرت و ترک این شهر گرفته‌اند.

 

 

الی گشت