کیوسک | ۱۶ دی ۵۷؛ یک روز بعد از اعتصاب

در اولین قسمت از برنامه کیوسک، به مرور وقایع روز ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷ خواهیم پرداخت، یک روز پس از پایان اعتصاب مطبوعات و ده روز پیش از فرار شاه.

‌تصویربرداران:
محمدرضا کشت دار
حسین دزفولی
حسین فریدونی

الی گشت
;