اهمیت حفظ بنیاد خانواده در آموزه‌های اسلامی

حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی با اشاره به رفتار انبیا الهی به موضوع حفظ بنیاد خانواده در اسلام پرداخته است.

الی گشت
;