آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر

شهرستانی , آهویی

سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، جمعه ۱۴ بهمن، با نمایش فیلم‌های «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی، فیلم «عطر آلود» به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی یوسف منصوری و فیلم «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی در پردیس سینما گالری ملت؛ کاخ رسانه جشنواره در حال برگزار شد.

شادی مختاری بازیگر فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرشادی مختاری بازیگر فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرحضور تعدادی از اعضای انجمن کمپ آزادی (خانواده هایی که فرزندانشان توسط گروهک منافقین اسیر شده اند) در محل جشنواره فیلم فجرحضور تعدادی از اعضای انجمن کمپ آزادی (خانواده هایی که فرزندانشان توسط گروهک منافقین اسیر شده اند) در محل جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجریوسف منصوری، تهیه کننده و هادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجریوسف منصوری، تهیه کننده و هادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم عطر آلود در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجریوسف منصوری، تهیه کننده و مصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودیوسف منصوری، تهیه کننده در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودعوامل فیلم عطر آلود در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر
فلای تو دی
;