کیوسک|۱۶ بهمن ۵۷؛ انتخاب اولین رئیس دولت

در این قسمت از برنامه کیوسک، به مرور وقایع روز ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۷ خواهیم پرداخت، روزی که مهدی بازرگان به عنوان اولین رئیس دولت پس از نظام شاهنشاهی معرفی شد.

 

 

الی گشت
;