آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جشن بزرگ دختران انقلاب - مشهد

نیما نجف زاده

جشن بزرگ دختران انقلاب با حضور دانش‌آموزان دختر، سه‌شنبه ۱۸ بهمن در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شد.

جشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهدجشن بزرگ دختران انقلاب - مشهد
الی گشت
;