کیوسک|۱۹ بهمن ۵۷؛ بیعت همافران با امام

در این قسمت از برنامه کیوسک، به مرور وقایع روز ۱۹ بهمن ماه ۱۳۵۷ خواهیم پرداخت، روزی که عکس بیعت همافران با امام خمینی منتشر شد و می‌توان آن را تمام کننده کار رژیم پهلوی دانست.

الی گشت
;