هنوز صدای افراد زنده از زیر آوار به گوش می‌رسد!

حجم ویرانی ناشی از زلزله به قدری شدید است که اهالی شهر حلب در برابر دوربین تسنیم صراحتا از تعبیر «فاجعه» استفاده می‌کنند. با این حال، تحریم‌های آمریکا ادامه دارد و تنها چند کشور انگشت‌شمار حاضر شده‌اند به ملت سوریه کمک کنند!

.

الی گشت