کیش پهلوی؛ چرا می‌گوییم پهلوی‌ها دزد بودند؟

رضا پهلوی روزی که به قدرت رسید هیچ نداشت، اما بعد از مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین ملاکان ایران تبدیل شد. طوری که مجبور شد برای مدیریت اموال و املاکش، اداره‌ای با چندین کارمند ایجاد کند.

 

 

الی گشت